ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů webových stránek www.tolpa.pl jsou platné od 23. května 2018, a byly změněny 6. prosince 2019, 26. května 2020, 8. dubna 2021 a 14. května 2021.

děkujeme za Váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. V těchto zásadách ochrany osobních údajů naleznete podrobné informace o nakládání s Vašimi údaji. Správcem Vašich osobních údajů je: Torf Corporation Sp. z o.o., Fabryczna 11, 55-080, Kąty Wrocławskie, office@torf.pl , 539 095 554 nebo 727 455 550.

1. Webové stránky

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém přístupu na web server automaticky uloží pouze tzv. protokoly serveru, jako je název požadovaného souboru, IP adresa, datum a čas přístupu, množství přenesených dat a poskytovatel internetových služeb zadávající dotaz (přístupová data), a dokumentuje zobrazení webu. Na základě výše uvedených informací Vás nejsme schopni identifikovat.

2. Kontaktujte nás.

Pokud se rozhodnete nás kontaktovat, budete požádáni o poskytnutí svých osobních údajů. Povinná pole jsou takto označena, protože údaje, které obsahují, jsou nezbytné k tomu, abychom mohli posuzovat záležitost, ohledně níž jste nás kontaktovali, a zodpovědět Váš dotaz. Bez jejich uvedení nebudeme schopni dotaz zodpovědět. To, jaká data se shromažďují, vyplývá z formulářů, do kterých se data zadávají. Vaše údaje vymažeme po uplynutí promlčecí lhůty pro případné nároky, které by mohly v souvislosti s dotazem vzniknout. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá za účelem realizace našeho oprávněného zájmu, tedy potřeby odpovídat na obchodní dotazy stávajících i potenciálních zákazníků.

3. Shromažďování a zpracování údajů za účelem plnění smlouvy a vytvoření zákaznického účtu

Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, když nám je dobrovolně poskytnete při zadávání objednávky, když nás kontaktujete v souvislosti s plněním smlouvy (např. pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu) nebo při vytváření zákaznického účtu. Povinná pole jsou takto označena, protože údaje, které obsahují, jsou pro nás nezbytné k plnění smlouvy nebo zřízení zákaznického účtu. Bez jejich poskytnutí není možné dokončit objednávku ani vytvořit zákaznický účet. To, jaká data se shromažďují, vyplývá z formulářů, do kterých se data zadávají. Údaje, které nám poskytnete, používáme k plnění smlouvy.

Po naplnění smlouvy nebo smazání Vašeho zákaznického účtu bude zpracování Vašich údajů omezeno na nezbytné minimum. Údaje zcela vymažeme po uplynutí promlčecí lhůty pro případné nároky, které by mohly vzniknout v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy. Váš zákaznický účet může být kdykoli smazán. Za tímto účelem zašlete zprávu na naši kontaktní adresu uvedenou v sekci „Naše kontaktní údaje a Vaše práva“ nebo použijte příslušnou funkci ve svém zákaznickém účtu.

4. Předávání osobních údajů

Zajišťujeme ochranu všech osobních údajů, které se Vás týkají, a tyto informace nesdělujeme třetím stranám v jiných případech, než jsou uvedeny níže, pokud nezískáme Váš souhlas nebo pokud bude zpřístupnění údajů nezbytné z důvodu zákonné povinnosti, která nám je uložena.

Poskytnuté osobní údaje můžeme zpřístupnit následujícím kategoriím subjektů:

 • – subjektům, které provádějí platby, tj. PayU S.A., DPD Polska sp. z o.o., za účelem obsluhy a provádění plateb za objednávku. Podle toho, kterého poskytovatele platebních služeb si během zadávání objednávky vyberete, předáváme platební údaje shromážděné pro tento účel úvěrové instituci, která platbu zpracovává, a případně námi nebo Vámi vybranému poskytovateli platebních služeb. Někteří poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje sami, pokud si u nich vytvoříte účet. V takových případech se musíte při objednávce přihlásit k poskytovateli platebních služeb svými přístupovými údaji. V tomto případě platí rovněž zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb;
 • – subjektům, které poskytují služby nezbytné k zasílání informací o transakcích a produktech a zasílání newsletteru prostřednictvím e-mailu nebo SMS v rozsahu, který je nezbytný pro automatizaci, zjednodušení a analýzu těchto procesů, aby bylo možné řádně plnit námi uzavřenou smlouvu;
 • – externím subjektům, které poskytují vedení účetnictví a účetní služby v rozsahu, v jakém je zveřejnění údajů nezbytné pro poskytování těchto služeb naší straně;
 • – právním poradcům v rozsahu, v jakém je zveřejnění údajů nezbytné k získání právní rady nebo k ochraně našich práv v soudním řízení;
 • – orgánům státní správy a soudnictví a vymáhání práva, vyžaduje-li to zákon.

Kromě toho poskytujeme osobní údaje:

 • – v rámci pověření ke zpracování údajů – naším jménem nám externí poskytovatel služeb poskytuje služby v oblasti hostingu a prezentace webových stránek. Veškeré údaje, které – jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů – byly shromážděny v rámci používání našich webových stránek nebo ve formulářích poskytnutých k tomuto účelu v internetovém obchodě, jsou uloženy na serverech tohoto poskytovatele služeb. Zpracovávání na jiných serverech probíhá pouze v rozsahu uvedeném v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tento poskytovatel služeb sídlí v zemi, která patří do Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru;
 • – za účelem plnění smlouvy poskytujeme (sdílíme) Vaše údaje s kurýrní společností zabývající se doručením v rozsahu nezbytném pro doručení objednaného zboží, tj. DPD Polska sp. z o.o., Poczta Polska S.A. nebo InPost Paczkomaty sp. z o.o.

Poskytnutím Vašich osobních údajů využíváme služeb subjektů zpracovávajících osobní údaje v Evropském hospodářském prostoru („EHP“). Pokud je nutné využít služeb subjektů mimo EHP, budou jim osobní údaje předány za předpokladu, že budou uplatněna vhodná ochranná opatření týkající se mezinárodních přenosů údajů, uvedená v příslušných zákonných ustanoveních.

5. Newsletter

Reklama zasílaná e-mailem po přihlášení k odběru newsletteru.

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, použijeme údaje, které jsou pro tento účel nezbytné nebo které nám poskytnete samostatně, abychom Vám mohli pravidelně elektronicky zasílat náš newsletter a na základě Vašeho souhlasu analyzovat statistiky doručeného newsletteru. Newsletter obsahuje obchodní a marketingové informace, zejména informace o nových produktech, akcích, slevách, výprodejích a dalších aktivitách souvisejících s propagací naší společnosti.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit tak, že nám zašlete zprávu s relevantními informacemi nebo použijete příslušný odkaz v newsletteru. Po odhlášení Vaši e-mailovou adresu okamžitě smažeme.

6. Integrace s Trusted Shops Trustbadge

Abychom mohli prezentovat naši značku kvality Trusted Shops, shromážděné zákaznické recenze a nabídku produktů Trusted Shops, které jsou kupujícím k dispozici po zadání objednávky, je s našimi webovými stránkami integrován Trustbadge od společnosti Trusted Shops .

Slouží to k ochraně našeho oprávněného zájmu, spočívajícího v optimální prezentaci naší nabídky na trhu. Trustbadge a služby, které jsou takto propagovány, představují nabídku Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo.

Při každém použití Trustbadge server automaticky uloží tzv. protokoly serveru, které obsahují např. Vaši IP adresu, datum a čas přístupu, množství přenesených dat a poskytovatele internetových služeb zadávajícího dotaz (přístupová data), a dokumentuje zobrazení Trustbadge. Výše uvedené přístupové údaje nejsou analyzovány a jsou automaticky přepsány do sedmi dnů od ukončení Vaší návštěvy webových stránek. Tyto údaje nepředstavují osobní údaje.

Vaše osobní údaje budou předány společnosti Trusted Shops pouze v případě, že se po zadání objednávky na e-shopu rozhodnete používat produkty Trusted Shops nebo jste se k jejich používání již zaregistrovali. V takových případech platí smlouva, kterou jste uzavřeli se společností Trusted Shops, která je správcem Vašich osobních údajů.

7. Reklama pomocí e-marketingových nástrojů

Google AdWords a Remarketing

Pomocí Google Adwords propagujeme naše webové stránky ve výsledcích vyhledávání a na webových stránkách třetích stran. Za tímto účelem se při návštěvě našich webových stránek na zařízení každého návštěvníka automaticky ukládá tzv. remarketingový soubor cookie společnosti Google, který umožňuje zobrazovat zájmově orientovanou reklamu pomocí pseudonymního identifikátoru (ID) a na základě Vámi navštívených stránek. Zpracování osobních údajů pro tento účel zahrnuje i Vaše profilování. Výše uvedené – v rámci analýzy a posouzení zájmů – slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu, spočívajícího v optimálním fungování našeho webu na trhu a přizpůsobení reklamy Vašim preferencím.

K dalšímu zpracování údajů dochází pouze v případě, že jste společnosti Google udělili souhlas k propojení Vaší historie prohlížení a používání aplikace s Vaším účtem a používání informací z Vašeho účtu Google k personalizaci reklam zobrazovaných na webových stránkách. Pokud budete v takovém případě při návštěvě našich webových stránek na Google přihlášeni, použije Google Vaše údaje spolu s údaji Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro účely remarketingu na různých zařízeních. Za tímto účelem Google dočasně spojuje Vaše osobní údaje s údaji Google Analytics a vytváří tak cílové skupiny.

Služba Google AdWords Remarketing představuje nabídku společnosti Google LLC (www.google.pl). Společnost Google LLC má sídlo v USA a je certifikována v rámci EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát je k dispozici na uvedeném odkazu. V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí shledala Evropská komise odpovídající úroveň ochrany údajů u společností s certifikací Privacy Shield.

Soubory cookie používané pro remarketing můžete deaktivovat kliknutím na tento odkaz. Kromě toho se můžete o používání souborů cookie a příslušném nastavení informovat na webu Digital Advertising Alliance.

Kromě toho spolu s našimi důvěryhodnými partnery zpracováváme Vaše osobní údaje, včetně osobních údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookies, skupin nestandardních příjemců na Facebooku a dalších podobných technologií pro marketingové účely v souvislosti s cílením reklamy, která je přizpůsobena Vašim preferencím. Zpracování osobních údajů pro tento účel zahrnuje i profilování. Více o cookies naleznete v záložce Zásady používání Cookies. V případech, kdy využíváme služeb důvěryhodných partnerů, jsou ve Vašem počítači nebo jiném zařízení používaném k procházení našich webových stránek ponechány soubory cookie, které umožňují, aby Vás náš důvěryhodný partner poznal na jiných webových stránkách, které jsou součástí reklamní sítě daného důvěryhodného partnera. Jedná se o naše důvěryhodné partnery, s nimiž neustále spolupracujeme, abychom reklamu na našich a jejich stránkách, stejně jako služby, které my a naši důvěryhodní partneři poskytujeme, přizpůsobili Vašim potřebám a zájmům. V důsledku toho se Vám naše reklamy zobrazují na webových stránkách, které nám nepatří. Tyto reklamy jsou přizpůsobeny Vašim předpokládaným zájmům.

V závislosti na předpokladech, které v daném případě přijmeme, se může jednat například o:

 • – zobrazování reklamy lidem, kteří navštívili webové stránky ve větší míře než běžné internetové publikum,
 • – zobrazování reklamy pouze Vám, kteří jste byli na základě informací o navštívených stránkách zpracovávaných naším důvěryhodným partnerem zařazeni do konkrétního profilu (kategorie osob).

Důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely v souvislosti s cílením behaviorální reklamy na Vás je oprávněný zájem našich důvěryhodných partnerů nebo nás. Oprávněným zájmem je poskytovat Vám pouze reklamy přizpůsobené Vašim potenciálním zájmům.

Seznam našich důvěryhodných partnerů správce je k dispozici:

8. Pluginy sociálních sítí

Použití pluginů sociálních sítí

Naše webové stránky využívají tzv. sociální zásuvné moduly („pluginy“) sociálních sítí.

Zobrazením našich webových stránek s takovým pluginem naváže Váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebook, Google, Twitter nebo Instagram. Obsah pluginu je přenášen daným poskytovatelem služeb přímo do Vašeho prohlížeče a integrován s webovou stránkou. Díky této integraci dostávají poskytovatelé služeb informace o tom, že Váš prohlížeč zobrazil naše webové stránky, i když u daného poskytovatele služeb nemáte profil nebo u něj nejste aktuálně přihlášeni. Tyto informace (spolu s Vaší IP adresou) odešle Váš prohlížeč přímo na server daného poskytovatele služeb (některé servery se nachází v USA) a tam jsou uloženy. Pokud jste přihlášeni na některé ze stránek sociálních sítí, bude poskytovatel služeb moci přímo přiřadit návštěvu našeho webu k Vašemu profilu na dané sociální síti. Pokud použijete daný plug-in, například kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“, příslušné informace budou také odeslány přímo na server daného poskytovatele služeb a budou tam uloženy. Tyto informace budou také zveřejněny na dané sociální síti a zobrazí se lidem přidaným jako Vaše kontakty.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a využívání poskytovateli služeb, jakož i možnost kontaktu a Vaše práva v tomto ohledu a možnost provedení nastavení pro ochranu Vašeho soukromí jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb.

http://www.facebook.com/policy.php

Pokud nechcete, aby sociální sítě přiřazovaly údaje shromážděné během Vaší návštěvy našich webových stránek přímo k Vašemu profilu na dané webové stránce, musíte se před návštěvou našich webových stránek z dané webové stránky odhlásit. Můžete také zcela zakázat načítání zásuvných modulů na stránku pomocí vhodných rozšíření pro Váš prohlížeč, např. blokování skriptů pomocí „NoScript“ (http://noscript.net/).“

9. Naše kontaktní údaje a Vaše práva

 • – Všeobecné

Abychom mohli splnit Vaše požadavky v rámci práv, která Vám přísluší, můžeme Vás občas požádat o poskytnutí dalších informací, které nám umožní potvrdit Vaši identitu. Pokud nám tyto údaje neposkytnete nebo pokud údaje, které o Vás máme, nepostačují k prokázání Vaší totožnosti, máme právo odmítnout vyhovět Vaší žádosti.

Pokud si přejete uplatnit některé z níže popsaných práv, můžete tak učinit tím způsobem, že se obrátíte na správce údajů: Torf Corporation Sp. z o.o., Fabryczna 11, 55-080, Kąty Wrocławskie, iod@torf.pl

 • – Přístup k údajům

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které jsme shromáždili. Pokud toto právo uplatníte, můžeme Vám také poskytnout kopii vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Vaši žádost splníme zasláním kopie Vašich údajů elektronickými prostředky, pokud v žádosti výslovně neuvedete jiný způsob uplatnění tohoto práva. Máme právo účtovat administrativní poplatek za každou další žádost.

 • – Výmaz, oprava a omezení zpracování údajů

Pokud se domníváte, že informace, které o Vás máme, jsou nesprávné, můžete nás kontaktovat, abychom mohli údaje aktualizovat a zajistit jejich správnost. Své údaje si navíc můžete sami opravit v nastavení svého zákaznického účtu.

V závislosti na účelu zpracování Vašich osobních údajů je automaticky vymažeme po splnění účelu, pro který byly údaje shromážděny, nebo po uplynutí promlčecí lhůty pro případné nároky, které by mohly vzniknout v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy. Nicméně máte také právo nás kdykoli požádat o vymazání Vašich údajů.

Máte také právo na omezení zpracování údajů.

 • – Přenositelnost dat

Pokud ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě smlouvy, máte právo získat osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném a běžně používaném strojově čitelném formátu. Máte také právo nás požádat, abychom tyto údaje předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 • – Odvolání souhlasu a právo vznést námitku proti zpracování

Pokud zpracování údajů vyžaduje Váš souhlas, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Upozorňujeme však, že odvolání souhlasu nezpůsobí nezákonnost zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

Pokud ke zpracování Vašich údajů dochází v souvislosti s realizací našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování.

 • – Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně aktualizujeme a snažíme se je zlepšovat. Vyhrazujeme si proto právo je čas od času upravit. Bez Vašeho výslovného souhlasu však neomezíme Vaše práva uvedená v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Každá změna zásad ochrany osobních údajů bude označena datem zveřejnění a bude účinná od tohoto data. Přístup k předchozím verzím zásad ochrany osobních údajů lze získat na adrese iod@torf.pl.

 • – Jak nás kontaktovat a získat další pomoc?

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo pokud chcete získat více informací o tom, jak chráníme Vaše osobní údaje nebo jaká jsou Vaše práva, kontaktujte nás.

Doufáme, že budeme schopni odpovědět na Vaše případné dotazy a vyřešit případné spory smírnou cestou. Pokud se však domníváte, že Vaše práva nebyla respektována nebo došlo k narušení soukromí, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě.